Home

Over ons

Particulieren

Organisaties

Onderwijsinstellingen

Loopbaan- oriëntatie en begeleiding (lob)

Binnen het middelbaar onderwijs komen leerlingen al vroeg voor een belangrijke keuze te staan, zoals de profiel- en studiekeuze. Binnen de school is de decaan eindverantwoordelijk voor het Loopbaan- Oriëntatie en Begeleidingsproces (LOB) en zorgt (tweedelijns) voor het aansturen van de mentoren zodat zij de leerlingen op de juiste manier begeleiden bij de profiel- of studiekeuze. Aan de mentor de taak om de leerlingen met deze keuzeprocessen zo goed mogelijk te begeleiden en voor te bereiden op de vervolgstudie.

Active HRM ondersteunt decanen en/of mentoren bij het professionaliseren van de LOB-activiteiten. Hoe we dit doen hangt af van de specifieke situatie en waar de school behoefte aan heeft, dit kan bijvoorbeeld variëren van individuele begeleiding, het geven van workshops voor leerlingen, mentoren en/of decanen, het ontwikkelen van een vragenlijst, of een advies om LOB meer procesmatig aan te pakken.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Terug naar Onderwijsinstellingen

Actueel

Contact