Home

Over ons

Particulieren

Organisaties

Onderwijsinstellingen

Actueel

Groeiende aandacht voor soft skills

Werknemers worden op het moment nog vooral aangenomen op basis van vakinhoudelijke kennis. Hebben ze de juiste opleidingen gevolgd en hebben ze ervaring opgedaan binnen het werkgebied waar ze in de nieuwe functie werkzaam moeten zijn? Vervolgens staat binnen de persoonlijke ontwikkeling binnen bedrijven het opdoen van kennis centraal. Er wordt met andere woorden nog vooral gekeken naar de hard skills. Of een persoon echter geschikt is voor een functie en binnen een bepaalde bedrijfscultuur goed zal functioneren, zal voor een groot deel afhangen van andere factoren, zoals de persoonlijke, emotionele, sociale en communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden worden ook wel de soft skills genoemd.

Op de huidige arbeidsmarkt wordt deze tendens waargenomen. In steeds meer vacatures worden ook soft skills opgenomen. Het wordt steeds belangrijker jezelf te onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Hiervoor is het zowel voor een persoon als een bedrijf belangrijk om inzicht te hebben in de soft skills van de potentiƫle werknemer. Pas dan kan een goede afweging gemaakt worden of de persoon en het bedrijf goed bij elkaar passen en de persoon in de toekomst goed zal functioneren.

Ook kan door het in kaart brengen van de soft skills van een medewerker, een goed inzicht worden verkregen van de persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten en op welke wijze hij zich onderscheid ten opzichte van anderen. Vervolgens kan door een gerichte begeleiding de medewerker worden ondersteund bij het ontwikkelen van de soft skills die van belang zijn binnen de functie die wordt bekleed of voor de functie die de medewerker in de toekomst gaat bekleden.

Active HRM brengt de soft skills van de persoon in kaart door gebruik te maken van een assessment. De persoon kan vergeleken worden met functiecriteria van de functie die hij mogelijk gaat bekleden of in de toekomst zou kunnen bekleden. Er wordt inzicht verschaft in de persoonskenmerken en vaardigheden die de persoon reeds beheerst en waarop de persoon zich nog verder dient te ontwikkelen.

Het verschaffen van inzicht in de soft skills is de eerste stap. Vervolgens zal de medewerker begeleid moeten worden om zich hierop verder te ontwikkelen. Het is niet makkelijk om deze vaardigheden verder te ontwikkelen, omdat het vaak gaat om complexe processen die eraan ten grondslag liggen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van vaardigheden als organiseren, samenwerken en nauwkeurig werken. Het vraagt de nodige tijd, aandacht en betrokkenheid, maar zal ervoor zorgen dat de persoon sterker en beter gaat functioneren.

Active HRM kan ondersteuning bieden bij het verder ontwikkelen van de soft skills. Vaak kan door gebruik te maken van een expert buiten de organisatie meer en sneller resultaat bereikt worden. De medewerker kan zich op die momenten alleen richten op deze vaardigheden en hoeft niet bang te zijn dat wat hij zegt tegen hem gebruikt wordt.

Terug naar Actueel

Contact